Προκήρυξη κενών θέσεων μαθητών για τη Β΄ και Γ τάξη Γυμνασίου του 1ου Πρότυπου Γυμνασίου Ιλίου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, σύμφωνα με απόφαση του ΕΠΕΣ του 1ου Πρότυπου Γυμνασίου Ιλίου, αρ. πράξης 2/31-8-2022, για την κάλυψη των κενών θέσεων των μαθητών/τριών στη Β’ και Γ’ τάξη προκηρύσσονται, στην παρούσα φάση, οι ακόλουθες θέσεις για το σχολικό έτος 2022-23: 1 … Συνεχίστε να διαβάζετε το Προκήρυξη κενών θέσεων μαθητών για τη Β΄ και Γ τάξη Γυμνασίου του 1ου Πρότυπου Γυμνασίου Ιλίου.